Mahjong Dimensions Badges & Game Ranks
Click below for printable version:


Rank Rank Name Rank Image Matches Made
Total Matches Made
Badge
0 Rank 0 0 0 -
1 Rank 1 50 50 -
2 Rank 2 50 100 -
3 Rank 3 50 150 -
4 Rank 4 50 200 -
5 Rank 5 50 250 -
6 Rank 6 50 300 -
7 Rank 7 100 400 -
8 Rank 8 100 500 -
9 Rank 9 100 600 -
10 Rank 10 100 700

Rank 10 Badge

11 Rank 11 100 800 -
12 Rank 12 125 925 -
13 Rank 13 125 1,050 -
14 Rank 14 125 1,175 -
15 Rank 15 125 1,300 -
16 Rank 16 125 1,425 -
17 Rank 17 150 1,575 -
18 Rank 18 150 1,725 -
19 Rank 19 150 1,875 -
20 Rank 20 150 2,025

Rank 20 Badge

21 Rank 21 150 2,175 -
22 Rank 22 175 2,350 -
23 Rank 23 175 2,525 -
24 Rank 24 175 2,700 -
25 Rank 25 175 2,875 -
26 Rank 26 175 3,050 -
27 Rank 27 200 3,250 -
28 Rank 28 200 3,450 -
29 Rank 29 200 3,650 -
30  Rank 30 200 3,850

Rank 30 Badge

31 Rank 31 200 4,050 -
32 Rank 32 225 4,275 -
33 Rank 33 225 4,500 -
34 Rank 34 225 4,725 -
35 Rank 35 225 4,950 -
36 Rank 36 225 5,175 -
37 Rank 37 250 5,425 -
38 Rank 38 250 5,675 -
39 Rank 39 250 5,925 -
40  Rank 40 250 6,175

Rank 40 Badge

41 Rank 41 250 6,425 -
42 Rank 42 275 6,700 -
43 Rank 43 275 6,975 -
44 Rank 44 275 7,250 -
45 Rank 45 275 7,525 -
46 Rank 46 275 7,800 -
47 Rank 47 300 8,100 -
48 Rank 48 300 8,400 -
49 Rank 49 300 8,700 -
50 Rank 50 300 9,000

Rank 50 Badge